Cursos/aulas

Os cursos de análise seguen estes apartados:

  • Aspectos básicos da notación e edición da partitura
  • Conxunto de notas, ámbito, escala
  • Compás, ritmo
  • Cadencias, perfil melódico, forma
  • Métrica poética, número de sílabas, forma do texto
  • Función, ocasión; outros datos
  • Descrición dos xéneros musicais galegos

Como introdución á análise falamos de características xerais da música de tradición oral, en especial da canción, e tratamos o tema das variantes e a variación como elementos esenciais do canto tradicional. Prestamos especial atención á relación entre música e texto. O traballo con partituras (que cantamos antes de analizalas) complétase con audicións musicais dos exemplos presentados.

No comezo tratamos apartados por separado (ritmo, melodía, forma), para ao final analizar cancións completas. Aquí podes descargar un exemplo de test de análise do ritmo: Analise–Test-compas-ritmo. Para completalo, bota unha ollada ás entradas sobre o ritmo, sobre as variantes rítmicas e sobre o compás.

Unha vez completado, podes ver aquí as respostas: Analise–Test-compas-ritmo-RESPOSTAS

——–  ——–

Podes contactar comigo no enderezo sgdelaossa.analisemusical@gmail.com ou no nº 617946449 se queres organizar un curso no teu centro ou buscas aulas particulares (presenciais en Santiago de Compostela ou vía skype/correo electrónico).